Socker, insulin och tillväxtfaktorn IGF-1

Här är ett mycket informativt inslag från Vetenskapens Värld den 16 april 2012. Det visar hur en kost rik på socker påverkar tillväxtfaktorn Insulin-like growth factor 1 (IGF-1). IGF-1 är grundläggande för kroppens tillväxt och för att bilda nya celler – men förhöjda nivåer kan också aktivera cancerceller. IGF-1 triggas igång och blir mer aktivt när glukos- och insulinnivåerna i blodet är förhöjda.

Men egentligen är detta inte alls någon nyhet: Redan på 1920-talet visade den tyske Nobelpristagaren Otto Warburg att cancerceller förbränner mycket socker. Mer om tumörers sockersug kan man läsa i denna artikel i Forskning & Framsteg, nr 3/2012.

Pågående diskussioner om komplementärmedicinen

Ni har kanske under de senaste veckorna läst Anna Bäséns artiklar i Expressen där hon undersöker komplementärmedicinen. Detta har resulterat i debatt och många terapeuter har reagerat på hennes researchmetoder, men även på att det förefaller som hon har en något trångsynt syn på hälsa och förebyggande hälsoåtgärder. Bertil Wosk, näringsterapeut och Holistics grundare, har skrivit ett upplyst svar, vilket jag tycker är ett alldeles utmärkt inlägg i debatten. Detta kan ni läsa här.

I detta sammanhang är det även högst intressant och relevant att notera att WHO:s strategi för Traditionell medicin 2014-2023  uppmanar alla länder att utarbeta strategier för att, i den mån det är möjligt, försöka integrera delar av traditionell- och komplementärmedicin i sjuk- och hälsovårdssystemen. I förordet, skrivet av WHO:s Generalsekreterare Margaret Chan, kan man läsa:

”T&CM is an important and often underestimated part of health care. T&CM is found in almost every country in the world and the demand for its services is increasing. TM, of proven quality, safety, and efficacy, contributes to the goal of ensuring that all people have access to care. Many countries now recognize the need to develop a cohesive and integrative approach to health care that allows governments, health care practitioners and, most importantly, those who use health care services, to access T&CM in a safe, respectful, cost-efficient and effective manner. A global strategy to foster its appropriate integration, regulation and supervision will be useful to countries wishing to develop a proactive policy towards this important – and often vibrant and expanding – part of health care. (…)

The WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 will help health care leaders to develop solutions that contribute to a broader vision of improved health and patient autonomy. The strategy has two key goals: to support Member States in harnessing the potential contribution of T&CM to health, wellness and peoplecentred health care and to promote the safe and effective use of T&CM through the regulation of products, practices and practitioners. These goals will be reached by implementing three strategic objectives: 1) building the knowledge base and formulating national policies; 2) strengthening safety, quality and effectiveness through regulation; and, 3) promoting universal health coverage by integrating T&CM services and self-health care into national health systems.”

Mycket upplyftande läsning! Det är dags för samhället att titta bortom den etablerade horisonten och se de möjligheter till hållbart välmående och hälsa som redan existerar i den kunskap som finns inom komplementärmedicinen.