Concepts that will revolutionize Western medicine

I denna artikel ”5 concepts that will revolutionize Western medicine” skriver grundaren till begreppet funktionsmedicin, läkaren Jeffrey Bland, om hur han ser på framtidens medicin. Ett uppdaterat tänk runt sjukdom och hälsa skulle kunna förändra människors kontakt med läkare och vården – och folkhälsan i stort. Jeffrey Bland ser ett mer holistiskt system framför sig där följande begrepp är viktiga grundpelare: funktionsmedicin, P4-medicin, systembiologi, ”quantified self”och personanpassad livsstilsmedicin. Jag är övertygad om att ett nytt och uppfriskande helhetsgrepp behövs för att förändra folkhälsan positivt för den stora massan människor.

Ny studie visar samband mellan prebiotika och minskad ångest

En ny studie från Universitetet i Oxford visar att ett intag av prebiotika (komplexa kolhydrater som inte bryts ned av matsmältningsenzymer och som behövs för att probiotikan/goda tarmbakterier ska leva) hade en lugnande effekt på testdeltagarna. Jämfört med placebogruppen var deltagarna som hade ätit prebiotika mindre uppmärksamma på negativ information och mer uppmärksamma på positiv information – denna effekt är samma som har observerats hos individer som äter antidepressiva eller ångestdämpande mediciner. Tidigare har enbart studier på möss indikerat att probiotika kan ha en lugnande verkan, men nu visar alltså även denna studie på människor att det verkar finnas ett samband mellan ett intag av prebiotika (och därmed större chans att probiotikan ska trivas) och lägre ångestnivåer. För ett urval av andra studier om hur våra tarmbakterier kan påverka oss, läs denna artikel.