Nytt EU-projekt om kemikaliecocktailen i mat

När det talas och skrivs om bekämpningsmedel, hormonstörande ämnen och andra toxiner som finns i livsmedel och produkter får man ofta intrycket att de ligger under tillåtna gränsvärden. Så må det vara – men är det hela sanningen och hur påverkar det oss? Kan vi luta oss tillbaka och slappna av? Nej, såklart inte. Eftersom vi hela tiden utsätts för en mängd olika ämnen utgör de tillsammans en gemensam belastning på kroppen. Det är bara i kontrollerade labbmiljöer som ett enskilt ämne har en (eller flera) specifik verkan. Tack och lov börjar denna komplexa problematik nu att uppmärksammas inom WHO och på europeisk nivå. Den vetenskapliga tidskriften Carcinogenesis har nyligen publicerat en rapport där tusentals studier inom ämnet har sammanfattats och man har kommit till slutsatsen att ”även om kemikalier individuellt sett inte bedöms vara cancerframkallande, så kan de i i samverkan med varandra innebära en cancerrisk”. Detta känns ju inte som en nyhet precis – utmaningen ligger i att använda denna kunskap i verkligheten. I artikeln Kemikaliecocktail i mat utreds av EU i SvD kan du läsa om ett kommande EU-finansierat projekt som har som mål att skapa ett system som är praktiskt användbart för myndigheter, industrin och andra som gör riskbedömningar vad gäller kombinationer av substanser. Detta projekt ska jag följa med största spänning!