Antioxidanter och cancer – vad ska man tro?

questionmark

I förra veckan rapporterades det i media att antioxidanter påskyndar tumörväxt vid malignt melanom. Detta har även studerats tidigare och är en viktig upptäckt, men vad betyder och innebär forskningsresultaten?

I pressmeddelandet från Sahlgrenska Akademien, där studien genomfördes, står följande:

Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att antioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter, anser professor Martin Bergö.

Detta är vid första anblick skrämmande slutsatser för alla som tar antioxidanter i tron om att de har en positiv verkan. Men vad är antioxidanter? På bloggen foodpharmacy.se kommenterar Professor Stig Bengmark:

Vem kan finna det rimligt att samla alla antioxidanter under en hatt? Det finns tusentals olika antioxidanter med inbördes stora skillnader, både vad gäller biologi och funktion. Antioxidanter, liksom probiotika, får ofta ”kollektiv” behandling – alla behandlas som en och samma. Så är det givetvis inte, alla har inbördes helt olika biologiska effekter. Ingen skulle få för sig att skriva: ”läkemedel accelererar progression av lungcancer.” Den aktuella artikeln borde inte hetat ”antioxidanter accelerar tumörtillväxt…” utan ”NAC och vitamin E accelererar…”.

Professor Bergö och hans medarbetare har bara undersökt tillskott av just dessa två antioxidanter vilka kallas NAC och vitamin E, och att just dessa substanser har ”adversa effekter” har faktiskt visats flera gånger i det förgångna. På samma sätt har många andra antioxidanter visat sig ha fördröjande effekter på tumörtillväxt, vilket bl.a. Linus Pauling förtjänstfullt visade för 30-40 år sedan. Dessa effekter har sedan dess Pauling-institutet i USA framgångsrikt fortsatt att forska kring. Pauling själv ansåg sig ha fördröjt sin egen cancer i årtionden genom att ta stora doser vitamin C – också en känd antioxidant.

Bertil Wosk från Holistic, som säljer kosttillskott, kommenterar studien i ett inlägg här. Även i januari 2014 rapporterade media om lungcancer och antioxidanter, läs mer här. Många har reagerat på studien och medias rapportering, t.ex. kommenterar friskvårdstidningen Kurera det i denna artikel.

Forskning är naturligtvis absolut grundläggande för att vi ska få bättre förståelse för hur allting fungerar. Forskningsresultat kan ställa en etablerad världsbild upp och ned och visa svart på vitt att något kanske inte är så som vi alltid har trott. Men mediarapportering har tendens att bli onyanserad – även om det finns sanning i budskapet. 

Väldigt många studier har gjorts på antioxidanter och cancer genom åren. För dem som vill fördjupa sig i ämnet är det bara att söka efter publicerade artiklar på Pub Med.