Industrin kopplar onyttig kost till depression

Stora nyheter! Missa inte att läsa denna artikel i SVD om en ny studie som bl.a. handlar om sambandet mellan inflammationsdrivande onyttig kost och depression, en studie som finansierades av forskningsorganet International Life Science Institute. ILSI finansieras till stor del av livsmedelsindustrin – så detta är stora nyheter! Läs mer i artikeln eller på bloggen Food Pharmacy.

Meet the siblings: Placebo & Nocebo

I denna artikel skriver Yasmina Ykelstam, känd som The Low Histamine Chef, om den så kallade Noceboeffekten: ”Placebos onda syskon” som den också skämtsamt kallas. Placebo innebär att man får ett positivt resultat från t.ex. en medicin/tillskott som egentligen är helt verkningslöst (”sockerpiller”). Nocebo å andra sidan betyder att man får ett negativt resultat, d.v.s. mår sämre/dåligt av en medicin/tillskott eftersom man förväntar dig att det ska hända: ”Believing that something will harm you is likely to increase the odds of it happening.” T.ex. så ökar ofta risken att du faktiskt känner av en biverkning när du läser igenom listan med de möjliga biverkningar som en ny medicin kan ge.

Placebo har länge setts som något negativt men fler och fler börjar nu se placebo i ett helt annat skimmer: Tänk att människokroppen faktiskt kan bli friskare genom att tro att den förändring/den medicin/det tillskott man gör/tar kommer att ha den effekten. Det är enormt! Har du inte läst läkaren Lissa Rankin underbara bok Mind over Medicine så rekommenderar jag dig att göra det!

Vad gäller det onda syskonets, Nocebos, effekt på hälsan i samband med mat och överkänsligheter, skriver Yasmina Ykelstam:

This (nocebo) is what I believe is the number 1 impediment to healing in our world: the belief that food hurts us. It’s hard to argue with that belief because hey, foods do often hurt! They also have the power to heal but most of us spend very little time focusing on reframing the problem so that we use the power of the brain to intensify the healing power of the food rather than the flip side. I’ve experienced first hand how expecting to react is a self-fulfilling prophecy.

Läs mer om placebo och nocebo i denna artikel som nyligen publicerades i US News. Där kan man bl.a läsa om studier som, eventuellt, visar på noceboeffekten:

In a 2014 study of patient expectancy in antidepressant trials, Dr. Bret Rutherford, a professor of psychiatry at the Columbia University College of Physicians and Surgeons, and his colleagues gave participants fluoxetine for their depression. After 12 weeks, some patients were switched to a placebo and some were told they might be switched to a placebo. In the latter group, those who were told they might get a placebo but actually stayed on fluoxetine experienced a worsening of their depressive symptoms. In other words, ”changes in the patients’ expectancy mediated the effect” of the treatment they actually received, Rutherford says.

Återigen kommer vi tillbaka till samma helt naturliga slutsats, människan är en helhet: Det går inte att separera tankar, fysisk hälsa, psykisk hälsa, känsla av meningsfullhet för för att må bra. I Lissa Rankins ord:

“What about the person who smokes, drinks, eats pasta and pepperoni pizza, and lives to be 100 because his life is so full of love, vitality, and purpose that he doesn’t want to leave it? I had a sneaking suspicion that there is a lot more to optimal health than we think.”

“With all those negative emotions filling her mind and all those stress hormones coursing through her body, no vegetable, supplement, exercise program, or drug was going to be strong enough to counteract the harmful health effects of chronic stress responses on her body.”

Så sant. Hälsa är multidimensionellt och det är just det som gör den så fin och enkel när du mår bra – och till en orkester som spelar utan dirigent och helt fel när du mår dåligt.