Lär känna dina bröst!

Jag arbetar inte bara som näringsterapeut utan även som folkhälsosamordnare i Landskrona stad. Båda sysselsättningarna är fantastiskt roliga, utmanande och tacksamma – som näringsterapeut möter jag individen och hennes/hans specifika hälsosituation, medan jag som folkhälsosamordnare arbetar mer strategiskt på samhällsnivå. Den gemensamma nämnaren är att förebygga hälsoproblem, men även att hitta hållbara lösningar när problem redan har uppstått.

Att förebygga är nyckeln till ett sundare och friskare liv. Förebyggande åtgärder är även nyckeln till ett mer hälsosamt samhälle, ett samhälle där individer kan leva, verka och bidra till. Väldigt många människor är idag sjuka, vårdköerna är långa och kostnaderna för sjukvården enorma. Som jag tidigare diskuterat på bloggen så finns det stora hälsoekonomiska vinster när människor mår bra.

Nu tänkte jag inte gå in på fler detaljer i detta ämne utan istället berätta om ett projekt som jag är projektledare för och som har prevention som ledstjärna. Projektet heter ”Lär känna dina bröst” och gick av stapeln på Brösthälsodagen den 15 oktober på fina Landskrona Teater.

Syftet med eventet var att fokusera på faktorer som minskar risken att drabbas av bröstcancer.

Kvinnor får ibland informationsblad som visar hur man undersöker sig själv, men hur många kvinnor undersöker egentligen sig själva regelbundet? Detta ville vi lyfta fram – att kvinnor helt enkelt lär känna sina egna bröst för att därigenom lättare kunna upptäcka om förändringar sker. För att ge praktisk kunskap och övning arrangerade vi en undersökningsskola där sjuksköterskor och barnmorskor, med hjälp av silikonmodeller av bröst, visade hur och vad man ska tänka på när man undersöker. Detta blev riktigt uppskattat.

Förutom undersökningsskolan hade vi inspirationsstationer om kost, träning och rökavvänjning. Att äta nyttigt, röra på sig och inte röka främjar som bekant hälsan och forskning visar entydigt att dessa faktorer även påverkar risken att utveckla bröstcancer. Besökarna bjöds på en smoothie gjord på bl.a. havremjölk, banan och hallon.

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO:s ambassadör och tillika elitryttare Charlotte Haid Bondergaard samt representanter från Unilabs mammografienhet i Helsingborg var också på plats och bidrog med sin kunskap och gav mycket inspiration till besökarna. BRO demonstrerade sin praktiska app ”Klämdagen” som ger dig en påminnelse en gång i månaden att det är dags att undersöka brösten.

Vi visade även fotoutställningen ”Bröst” av Elisabeth Ohlson Wallin och även en utställning med Cancerfondens Rosa Band genom tiderna (10 år). Dagen avslutades med teaterpjäsen ”Flat is the new black” – en gripande och självutlämnande monolog av Therése Hammar om hennes väg från en bröstcancerdiagnos, genom behandlingar och läkarmöten, men även om upplevelsen av självbilden och kvinnan i samhället.

Vi har uppmärksammat en önskan att detta blir ett återkommande event och hoppas även att denna typ av dagar kommer att bli ett regelbundet inslag i fler kommuner.