Polyfarmacia patologica – krönika i Läkartidningen

Från Läkartidningen: En AT-läkares tankar runt polyfarmaci. Inlägget ger en synnerligen intressant och skrämmande inblick i vardagen hos människor som av olika skäl inte kan ha koll på vilka mediciner de har fått utskriva: Hur medicin A reagerar med medicin B – hur medicin B möjligtvis även reagerar på kombinationen av medicin C & D – hur C & F tillsammans reagerar på medicin E etc. Sagan fortsätter sedan när ytterligare mediciner skrivs ut mot biverkningarna som uppstår p.g.a. intaget av någon av medicinerna/kombinationen av någon/några av medicinerna.

Och hur ska man som patient kunna ha koll på dessa interaktioner, som dessutom är mycket individuella? Faktum är att det finns väldigt lite forskning på hur tre mediciner eller fler interagerar. Även som du skulle kunna FASS utantill skulle du alltså inte lyckas komma åt denna information. För den finns inte.

Det är uppenbart att farbrorn i artikeln inte behöver ta 25 mediciner för att behandla grundproblemet, vilket förefaller vara en hjärtinfarkt för tio år sedan. Flertalet av medicinerna han har på sin medicinlista har alltså skrivits ut mot biverkningarna som de andra medicinerna ger.

Min slutsats: Det är fantastiskt att det finns effektiva mediciner som hjälper sjuka människor. Men det blir fullständigt absurt när överblicken tappas och man sätter plåster på plåster på plåster på plåster – samtidigt som man inte tar andra åtgärder som skulle hjälpa grundproblemet – främst genom kosten och livsstilsförändringar.

Kolesterol, statiner och läkemedelsbiverkningar

lipitor

Jag önskar att alla som äter kolesterolsänkande mediciner, s.k. statiner, skulle få informationen av sin läkare att det även finns alternativa sätt att sänka sitt onda LDL-kolesterol på.

Precis som de flesta andra mediciner kan statiner ge många biverkningar. På bipacksedeln till den vanliga statinen Lipitor anges följande ”vanliga” biverkningar (d.v.s. drabbar fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 användare):

– Inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

– Allergiska reaktioner

– Ökning av blodsockernivåer

– Förhöjt kreatinkinas i blodet

– Huvudvärk

– Illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

– Ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

– Blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

Visserligen finns det individer som måste ta statiner eftersom de av olika skäl inte lyckas sänka sitt LDL – och då är det naturligtvis fantastiskt att det finns en medicin som kan göra det.

Men läkemedelsbiverkningar är ett enormt problem. Läkemedelsstudier av enskilda läkemedel kartlägger noggrant möjliga biverkningar och även vilka mediciner eller läkemedelsgrupper som inte ska tas tillsammans. Problemet uppstår när en individ äter fyra, fem eller sex (eller flera) mediciner samtidigt. Inga studier i världen har kartlagt hur dessa mediciner interagerar med varandra. Man får testa, helt enkelt.

Samtidigt menar läkemedelsföretagen att deras mediciner är kliniskt beprövade – vilket i och för sig är sant. Men verkligheten för många blir en annan när de blandar sina mediciner.

Låt oss stanna vid intaget av statiner och låt oss anta att en patient får matsmältningsbesvär av Lipitor med t.ex. gaser, uppsvälld mage, diarré och illamående. Bara dessa besvär kan i sig ge långtgående konsekvenser i form av, t.ex., problem med upptaget av näring: Kanske ändrar det dina matvanor och du har inte samma lust att äta som tidigare, vilket i sin tur orsakar att du känner en stress, vilket i sin tur orsakar att saltsyraproduktionen i din matsäck minskar, vilket i sin tur orsakar att du inte kan bryta ned maten du äter, som i sin tur orsakar ökade magproblem och ett minskat näringsupptag och med det ytterligare kroppsliga obalanser. Det blir, minst sagt, en ond cirkel.

Ett annat problem med läkemedel är att näringsämnen behövs när medicinerna metaboliseras i kroppen – vilket innebär att man bör supplementera med tillskott eller äta en mycket välgenomtänkt kost för att undvika en brist i andra viktiga processer, någon annan stans i kroppen. En av de mest allvarliga konsekvenserna med stainer är att enzymen Q10 förbrukas och att det därmed blir en sänkt tillgång för kroppen och hjärtmuskeln av Q10. Q10 är ett otroligt viktig kolesterol-liknande kroppseget ämne som medverkar i citronsyracykelns energiproduktion i kroppens alla celler. Särskilt i hjärtat behövs det en betydande mängd Q10. Att ha en mycket mindre mängd Q10 kan därför naturligtvis ge en mängd olika och oönskade symptom.

Dessa olika scenarier kan man angripa på olika sätt: Antingen kan man försöka att medicinera bort biverkningarna eller kan man försöka hitta orsaken och åtgärda grunden till problemet med mer skonsamma metoder.

Dr Mark Hyman berättar här i ett inslag om kolesterol om hur man kan minska sitt onda LDL kolesterol – utan att inta statiner. Han berättar även mycket annat intressant om statiner som man bör vara medveten om. Hans förslag är inget quick-fix och kräver commitment. Lika viktigt som det är att regelbundet ta sina mediciner är det att följa hans råd, som bland annat innebär livsstilsförändringar och intag av kosttillskott. Och därför krävs det viljestyrka och envishet – men belöningen är att slippa en mängd olika biverkningar och att man känner sig tillfreds i sin egen kropp.

Vattnet vi dricker

På senare tid har kvalitén på vårt dricksvatten uppmärksammats i diverse media. Visserligen har vi mycket fint vatten i Sverige jämfört med i många andra länder och det ska vi vara tacksamma för. Ett bra vatten är absolut grundläggande för en god hälsa och det kan därför vara värt att vara säker på att vattnet man dricker är bra.

Tyvärr är det så att våra reningsverk inte trollar bort allt som inte är bra för oss. Därför skulle jag råda alla att införskaffa ett vattenfilter. Vattenfiltret ska rena bl.a. läkemedelsrester, tungmetaller samt avlagringar från vattenledningar. Här kan du läsa i en artikel från 2007 där Stockholms miljöchef varnar sina barn för att dricka kranvatten, och här om en studie från 2009 om att läkemedelsrester i dricksvattnet påverkar det mänskliga immunförsvaret och här en artikel från förra veckan i DN om tester som nyligen tagits i Östersjön – där högst nivåer av läkemedelsrester hittades utanför Gröna Lund/Kastellholmen. Tre läkemedel dominerade: Karbamazepin mot epilepsi, Orfenadrin som är ett muskelavslappnade läkemedel samt hjärtmedicinen Flekanid. I området släpper Bromma reningsverk ut sitt avloppsvatten och på andra sidan vattnet vid Finlandsbåtarna har Henriksdals reningsverk sitt utsläpp. Så nog är det ingen slump att halterna var så höga just här. Och att reningsverken inte gör vattnet helt rent.

Så mina vänner, köp en vattenrenare. Det finns t.ex. billiga för ca. 600 kronor som använder ett så kallat mikrospaltfilter som man enkelt kan fästa på kökskranen. Vattnet smakar ofta också bättre när det är filtrerat.

Läkemedel och näringsurlakning

Väldigt många människor idag lider av hjärt- och kärlproblematik som högt blodtryck, högt kolesterolvärde eller har haft en hjärtinfarkt. Läkare brukar skriva ut blodtryckssänkande, kolesterolsänkande, betablockerare, ACE-hämmare och blodförtunnande mediciner för patienter i denna grupp. Det är fantastiskt att det finns läkemedel som kan förhindra framtida insjuknande.

Det ställer dock både patient och läkare inför ett dilemma. Då patienterna i denna riskgupp inte bara får en eller två mediciner utskriva, utan ofta fyra eller fem, är det högst sannolikt att de kommer att lida av polyfarmacibiverkningar. Sannolikheten för biverkningar om man äter fyra läkemedel samtidigt är runt 80 procent. Vilket, naturligtvis, leder till andra problem som t.ex. onormal trötthet.

Ett exempel på biverkningar av kolesterolsänkande statiner: Statiner blockerar kroppens biosyntes av koenzym Q10. Q10 finns i mitokondrierna och medverkar till produktionen av ATP i cellandningen, vilket är processen där kroppen tillverkar energi. Följdaktligen: Att drabbas av stark trötthet då man tar statiner är fullt logiskt. Bristen på Q10 försvagar också hjärtats kapacitet, vilket patienter som redan har hjärt- och kärlproblematik redan har nog av. Dessutom är Q10 en stark antioxidant som har positiv verkan på kärlens elasticitet, vilket är viktigt för en hälsosam kärlhälsa. Är man riktigt trött är det svårt att motionera eller känns livslust och det kan lätt leda till att man hamnar i en ond cirkel.

Man kan därför tycka att alla hjärtpatienter borde bli rekommenderade att äta tillskott av Q10.

Statiner, liksom alla andra mediciner, bidrar även till näringsurlakning i kroppen och man bör därför också tänka på vilka näringsämnen som förbrukas och ersätta kroppen med dessa. Man har ökat behov av t.ex. vitamin B12, A-vitamin och K-vitamin.

I många fall ses det som nödvändigt att fortsätta med statiner i förebyggande syfte. Har man haft t.ex. hjärtinfarkt ger ju medicinen en trygghet. Men har man biverkningar som t.ex. onormal trötthet kan man kanske överlägga att sänka dosen. Det finns näringstillskott som förstärker statinernas effekt och på så sätt kan man tillsammans med läkare försöka sänka dosen. Niacin och växtsteroler har denna verkan. Tillsammans med livsstilsförändringar och nyttig mat kan man få fantastiska resultat!

De flesta läkemedel har biverkningar. Samtidigt finns det mycket kunskap om hur man antingen kan få liknande/samma effekt med näringstillskott och livsstilsförändringar och om hur man kan ge kroppen den näring som förbrukas då man äter mediciner – som i sin tur påverkar andra processer i kroppen och ger biverkningar.

Kunskap är makt. Diskutera med din läkare! Ingen förtjänar att resignera och tänka att det är normalt att må sämre trots att man tar mediciner som ska ge bättre hälsa.