Kalcium och Magnesium

Idag rapporterar SVT och DN m.fl. att ”Kalcium i maten är farligt för hjärtat”:

”Kvinnor som får i sig för mycket kalcium via maten löper ökad risk att dö i förtid, i synnerhet i någon hjärt-kärlsjukdom. Särskilt hög är risken för de kvinnor som utöver att få mycket kalcium från mat och dryck också tar tillskott av kalktabletter. Rönen kommer från en studie från KI som publicerats i British Medical Journal. Under tiden studien pågick dog närmare 12.000 av de 61.000 deltagande kvinnorna, varav 3.900 i någon hjärt-kärlsjukdom. När forskarna undersökte dödsfallen närmare kunde de se att dödligheten bland kvinnor med ett kalciumintag på över 1 400 milligram per dag, eller under 600 milligram per dag, ökade risken att dö i förtid jämfört med kvinnor med rekommenderat kalciumintag.”

Hur Kalcium verkar i kroppen beror inte endast på hur mycket Kalcium man äter utan även på hur det absorberas och hur det kan användas. Detta gäller alla mineraler och vitaminer. Alla mineraler och vitaminer arbetar med synergister och antagonister, d.v.s. med andra vitaminer och mineraler som antingen samverkar eller motverkar varandra. Enkelt utryckt så är det Kalcium som gör att muskelcellerna kan dra ihop stig och bli starka och Magnesium som gör att de kan slappna av. Båda funktionerna är naturligtvis nödvändiga för en frisk kropp.

När man äter för stora mängder av någon mineral, t.ex. som i detta fall, Kalcium, så minskar samtidigt mängden Magnesium i kroppen. Magnesiumbrist är en av de vanligaste mineralbristerna idag. I dagens samhälle bokstavligen skriker många kroppar efter mer Magnesium.

Kroppens förbrukning av Magnesium ökar under mental och fysisk stress stress och generellt gäller att Magnesium har en avslappnande effekt på kroppen. Magnesium är också mycket viktigt för att förebygga viss hjärt-kärl problematik och har en blodtrycksreglerande effekt. Magnesium kan förebygga kärlkramp samt minska förekomsten av oönskade kalciumavlagringar i artärer och hjärtklaffar och är viktigt för hela blodcirkulationen. En långvarig och allvarlig magnesiumbrist kan leda till förkalkningar i aorta, kranskärl, perifera kärl och i njurar. Magnesium bidrar även till normal blodkoagulation och minksar risken för blodproppar (Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinska Uppslagsboken).

Kalcium är den grundläggande mineralen för rörelseförmågan och skelettet. För att Kalcium ska tas upp av kroppen behövs te.x. D-vitamin, fibrer och protein. Höga intag av t.ex. Magnesium och Zink minskar upptaget av Kalcium.

Det viktigaste för att kroppen ska fungera optimalt är rätt ratio mellan Kalcium och dess synergister och antagonister. Det är därför viktigt att man kontrollerar sina halter av Magnesium och Kalcium och speciellt ration mellan de två innan man tar stora mängder av den ena eller andra mineralen i form av tillskott. Som jag skrev ovan är det dock generellt sett mycket vanligt med brist på Magnesium och ytterst få människor får biverkningar av ett tillskott. Genomsnittssvensken har ett intag på 200-250mg/dag genom kosten, vilket ska ses i förhållande till att det rekommenderade intaget är 350mg/dag.