Parasiter

Giardia-Lamblia-276x300

tapeworm-weight-loss-2

Visste du att flera av våra vanligaste besvär kan vara orsakade av något som de flesta tycker är väldigt obehagligt – men samtidigt något som är naturligt och som man i de flesta fall relativt lätt kan behandla?

Magbesvär (som förstoppning, diarré, olika IBS-symptom) som inte förändras trots kostomläggning eller att man på annat sätt arbetar med sina besvär; trötthet; utmattning; depression; muskel- och ledsmärtor; yrsel; nervositet; sömnsvårigheter; näringsbrist; järnbrist; känsla av att aldrig bli riktigt mätt och plötsliga hudbesvär som t.ex. eksem – de kan alla orsakas av att din kropp är värd till parasiter.

Första gången jag hörde om parasiter var då min farmor, som var sjuksköterska, berättade för mig som 10-åring om en patient på hennes avdelning. Patienten hade en ”mystisk” sjukdom, tappade vikt och blev tillslut mycket underviktig. En natt då min farmor satt vak började patienten hosta och andas konstigt och en liten stund senare kröp det upp en lång mask ur hans mun. När masken väl var ute återhämtade han sig snabbt och kunde åka hem. När jag hörde denna historia var jag övertygad om att den var påhittad, sådant händer inte, eller möjligtvis bara i filmer.

Men nu vet jag att det är sant. Det hör visserligen inte till vanligheterna att maskarna kryper ut ur munnen, eller när du sitter på toaletten. Desto vanligare är att de lever inuti sin värd (människan) utan att ge några uppenbara symptom som man direkt skulle koppla ihop med en parasitinfektion. En parasit definieras som ”en levande organism som lever inuti en annan organism varifrån den får sin näring”. Parasiter sprids på främst fyra sätt: 1) Infekterad mat eller vatten 2) Via en vektor som t.ex. myggor 3) Sexuell kontakt 4) Genom näsan eller huden som t.ex. hakmask som penetrerar huden.

Trots att det är helt naturligt att vissa mikroorganismer lever inuti oss är det är en verkligen obehaglig tanke att de kan påverka vår hälsa så starkt. Eftersom de flesta symptom som parasiter ger upphov till liknar andra, vanliga sjukdomar och tillstånd, blir de ofta svåra att diagnostisera. Dessutom är de vanliga avföringsproverna man gör på Vårdcentralen inte tillräckligt tillförlitliga. En ytterligare faktor som försvårar diagnostiseringen är att parasiter lever i cykler, vilket betyder att ett parasitprov inte ger utslag trots att parasiter finns i kroppen.

Ju mer jag lär mig om parasiter, desto mer fascinerande är detta ämne. En parasitinfektion kan drabba alla och har inga geografiska eller ekonomiska gränser. Eftersom vi reser så mycket idag kan parasiter från andra sidan jorden finnas i länder där de normalt sett inte skulle hittas.

Samtidigt som enbart tanken på parasiter är oangenäm är det, enligt min uppfattning, väldigt viktigt att medvetenheten i samhället ökar. På så sätt skulle vi kunna undvika långdragna sjukdomstillstånd som klassificeras som kroniska och då även undvika onödigt intag av mediciner som i längden försvagar våra system ytterligare. Nedan skriver jag kortfattat om hur parasiter kan ge upphov till olika symptom.

–       Allergier: Eftersom parasiterna ofta lever i tarmen kan de skada den skyddande slemhinnan och orsaka en läckande tarm (tarmpermeabilitet). En läckande tarm leder till att större och ej spjälkade molekyler läcker in i kroppen, vilket inte sker i en frisk tarm. Då molekyler når innanför tarmväggen triggas immunförsvaret och en allergisk reaktion utlöses. I längden kan detta leda till att en individ på ett ”oförklarligt sätt” är mycket känsligare än tidigare mot mat som hon tidigare kunnat äta utan problem, och även utvecklar ett försämrat immunsystem.

–       Diarré: Vissa parasiter, främst amöbor, producerar en viss sorts natrium och klor som orsakar vattnig avföring.

–       Förstoppning: Vissa maskar kan genom sin storlek eller form blockera inre organ som tarmar eller gallgången.

–       IBS: Parasiter kan irritera, inflammera och täcka tarmens insida. Detta leder till en mängd olika symptom i mag- och tarmkanalen.

–       Muskel- och ledvärk: Parasiter kan förflytta sig från mag- och tarmkanalen och bilda cystor i ledvätskan och inuti muskler. Detta leder till smärta och även att vävnaden förstörs.-

–       Neurologiska besvär: Som levande organismer producerar även parasiterna toxiner (avföring). Toxinerna kan bidra till en mängd olika neurologiska besvär eftersom de irriterar det centrala nervsystemet.

–       Näringsbrist: Vissa parasiter fäster i tunntarmens slemhinna där de lever av näringen i maten som värden äter. Parasiterna kan förstöra vävnaden, vilket kan resultera i blodförlust. Detta betyder att vi kan få näringsbrist (inkl. järnbrist) trots att vi äter nyttig mat och kosttillskott.

–       Kronisk trötthet: Symptom som förknippas med kronisk trötthet är apati, influensa-liknande symptom, depression, försämrad koncentration och minne – och som jag har beskrivit ovan, kan en parasitinfektion (främst genom undernäring och ökad toxicitet) orsaka alla dessa symptom.

Denna lista är inte fullständig, men visar flera vanliga symptom som kan orsakas av en parasitinfektion. Om man lider av något eller några av symptom och genomgått en behandling som inte gett önskat resultat, kan det vara bra att kontakta en näringsterapeut eller naturläkare. De kan utreda din symptombild och om det visar att du har en stor risk för parasiter finns möjlighet att göra en omfattande parasitanalys. Man kan även göra en levande blodanalys och se sitt eget blod under mikroskop. Ofta kan man då se levande organismer som rör sig mellan de röda och vita blodkropparna. Slutligen vill jag betona att det är naturligt att ha vissa parasiter – men om man dras med oförklarliga symptom finns det risk att man bär på en viss art och kanske i en större mängd, som man måste behandla för att må bättre.

Här kan du läsa mer om parasiter: Vårdguiden och Centres for Disease Control and Prevention. Och om du vågar kan du googla för att se riktiga bilder på parasiter som har levt inuti en människa.

Bild 1: Giardia Lamblia

Bild 2: Binnekemask