Vattnet vi dricker

På senare tid har kvalitén på vårt dricksvatten uppmärksammats i diverse media. Visserligen har vi mycket fint vatten i Sverige jämfört med i många andra länder och det ska vi vara tacksamma för. Ett bra vatten är absolut grundläggande för en god hälsa och det kan därför vara värt att vara säker på att vattnet man dricker är bra.

Tyvärr är det så att våra reningsverk inte trollar bort allt som inte är bra för oss. Därför skulle jag råda alla att införskaffa ett vattenfilter. Vattenfiltret ska rena bl.a. läkemedelsrester, tungmetaller samt avlagringar från vattenledningar. Här kan du läsa i en artikel från 2007 där Stockholms miljöchef varnar sina barn för att dricka kranvatten, och här om en studie från 2009 om att läkemedelsrester i dricksvattnet påverkar det mänskliga immunförsvaret och här en artikel från förra veckan i DN om tester som nyligen tagits i Östersjön – där högst nivåer av läkemedelsrester hittades utanför Gröna Lund/Kastellholmen. Tre läkemedel dominerade: Karbamazepin mot epilepsi, Orfenadrin som är ett muskelavslappnade läkemedel samt hjärtmedicinen Flekanid. I området släpper Bromma reningsverk ut sitt avloppsvatten och på andra sidan vattnet vid Finlandsbåtarna har Henriksdals reningsverk sitt utsläpp. Så nog är det ingen slump att halterna var så höga just här. Och att reningsverken inte gör vattnet helt rent.

Så mina vänner, köp en vattenrenare. Det finns t.ex. billiga för ca. 600 kronor som använder ett så kallat mikrospaltfilter som man enkelt kan fästa på kökskranen. Vattnet smakar ofta också bättre när det är filtrerat.