Ny bok: Hälsofällan

Journalisten Ulla Gabay har just kommit ut med en ny bok som heter Hälsofällan. Jag har inte läst den än men kommer absolut snart att göra det. Hon skriver bl.a. om den producerade industriella maten och hur den manipulerar och påverkar människan och – inte minst – hur både vår inre och yttre miljö påverkas. Om paradoxen att många av de mest ”övergödda” människorna i västvärlden även är undernärda.

Kan man se denna industri som ett enormt livsmedelsexperiment? Vilka långsiktiga konsekvenser har den på oss och på vår genetik? Samtidigt som hon menar att situationen är ohållbar uppmanar hon varje individ som vill må bra att göra medvetna val och ta ansvar för sin hälsa. Det kan låta självklart, men det är inte lätt att hitta rätt i hälsodjungeln där det finns så många olika budskap. Precis som jag menar Ulla att kunskap är absolut grundläggande för att möjliggöra bättre val. I denna bloggartikel skriver hon om epigenetik, funktionsmedicin och om vikten att hitta en läkande kost som passar just dig: Se upp med hälsotsunamin.

”Ännu en sak att oroa sig för” menar många. Ja faktiskt, säger jag. Faktum är att sjukvården inte har resurser att effektivt kunna ta hand om fler sjuka människor. Preventivt arbete, egenansvar och kunskap är redskapen för att skapa ett friskare samhälle. Det finns inga genvägar.

Energimedicin & epigenetik

I helgen var jag på en kurs om energimedicin som organiserades av den fantastiske Bertil Wosk på Holistics. En helg full av positiv energi och konstruktivt holistiskt tänkande! Vissa kan kanske tycka att energimedicin/frekvensmedicin låter lite flummigt – men även EKG, EEG, ultraljud, datortomografi, laserbehandling och röntgen använder sig av energifrekvenser. Vilka används inom den konventionella vården sedan länge.

Allt och alla har en frekvens. Dina tankar och känslor skapar energi, du utstrålar laddad energi – att därför vara medveten om hur man samtalar med sig själv och sin omgivning är grundläggande för hälsan. Lika attraherar lika: Din omgivning svarar på de frekvenssignaler du sänder ut och skickar omedvetet tillbaka liknande signaler. Det är ett skäl till att negativa affirmationer upprätthåller (jag kan inte, jag mår dåligt etc.) en negativ energi som hämmar utveckling.

Det är således möjligt att genom tankar påverka sina celler: Den elektromagnetiska signalen som produceras i och med att man tänker en tanke, fortplantar sig i kroppen. Positiva och negativa tankar drar igång olika fysiologiska reaktioner. En positiv tanke gör att vissa neurotransmittorer produceras som i sin tur påverkar vilken DNA molekyl som ska ”öppnas”. Molekylen producerar sedan proteiner som upprätthåller känslan som man befinner sig i. Följdaktligen: Om man är positiv är det lättare att upprätthålla denna känsla p.g.a. biokemiska reaktioner i kroppen. ”Fake it until you make it”, kan visserligen kännas falskt men det kan i längden vara värt för resultatet!

Vissa mår så pass dåligt att de inte tillåter sig själva att må bra eller bättre. Detta kan bero på att dåligt samvete för att t.ex. ha överlevt ett trauma som många andra inte överlevde. För att uppnå förändring är det otroligt viktigt att acceptera det som hänt – och även acceptera möjligheten till förändring. Metodiskt arbete är nödvändigt för att nå en hållbar förändring. Vi tänker ungefär 60,000 tankar om dagen och de flesta tankar är samma som vi tänkte igår. Detta kan man välja att se som en möjlighet till förändring! Det tar ca. 30 dagar att förändra ett beteende med metodiskt arbete.

Detta leder oss in på epigenetik, d.v.s. läran om vad som får människans gener att utrycka sig – går det att påverka våra gener? Ja, det gör det. Även om du bär på en sjukdomsgen som t.o.m. flera i din familj har blivit sjuka av så behöver du inte bli sjuk. Mycket enkelt sammanfattat kan man säga att cellers receptorer inte bara är mottagliga för molekyler, utan även för omgivningen: t.ex. tankar, känslor, stress och näringsämnen. Dessa kan, precis som en molekyl (t.ex. hormon, enzym, virus) påverka vilka proteiner som utvecklas. Dålig kost och livsstil aktiverar ökar således risken att de dåliga generna tar utryck. Detta betyder att om en människas livsstil påverkar vilka gener som får företräde så finns det också möjlighet att man kan påverka hälsan positivt! Ingen nyhet precis, men värt att tänka på och inte falla i tankefällan att ”jag har fötts med detta problem och således kommer jag alltid att må på detta sätt”. Livsbejakelser är otroligt viktiga för att tillfriskna från sjukdomar.

Småbarn som är sjuka redan när de föds eller som insjuknar väldigt tidigt beror oftast på att de bär på en sjuk gen. De har ju inte haft tid att påverka sina kroppar. Däremot påverkar mammans kost och livsstil barnet och en dålig livsstil överförs direkt till barnet.

Man kan välja att se att alla människor är del av något större. Att vi alla är som levande celler i jordens kropp. Enligt ett energiprspektiv så påverkar vi alla omedvetet varandra: Summan av allas känslor och tankar skapar ett kollektivt medvetande. Därför kan man säga att alla bär ett ansvar för det kollektiva medvetandet genom att vara kärleksfulla mot sig själva och andra.