The Gluten Summit 2013

Igår började en mycket spännande onlinekonferens som organiseras av Dr Tom O’Bryan, läkare i USA. Han har bjudit in en rad olika experter (läkare, dietister, terapeuter och forskare) som t.o.m den 17 november ger presentationer om olika aspekter av gluten. Jag har lyssnat på flera av dagens föreläsningar och är väldigt glad att glutenöverkänslighet klättrar högre och högre upp på hälsoagendan.

Glutenöverkänslighet är långt  – LÅNGT – ifrån bara mag- och tarmrelaterad problematik. Gluten kan påverka hela kroppen på hundratals olika sätt: från mindre kanske knappt märkbara symptom; till alzheimers och MS; huvudvärk och depression; till hjärt/kärlproblem och smärtproblematik.

Gluten är en proteinfamilj som många i dagens samhälle har svårt att bryta ned.  Det vanliga vetet som finns idag innehåller mycket mer gluten än förr i tiden eftersom det har utvecklats för att vara mer tåligt – vilket är väldigt dåligt för våra kroppar.  Därför skadas tarmen och ett optimalt näringsupptaget hindras, vilket i sin tur leder till obalans eller brist av mineraler och vitaminer…vilket i sin tur, ja ni förstår vad jag menar. Det kan även leda till att kanalerna i den annars skyddande epitelvävnaden på tarmens insida öppnas upp för andra proteiner (t.ex. kasein) och ämnen som egentligen ska stanna i tarmen. Dessa hamnar sedan i blodomloppet, aktiverar immunförsvaret och orsakar inflammation, som på sikt orsakar en rad olika symptom och sjukdomar.

Idag talade Dr David Perlmutter om glutenöverkänslighet och neurologiska symptom och sjukdomar. Nedan delar jag delar en av hans slides med er, några meningar jag tycker sammanfattar det positiva med att diskussionen om gluten är i full gång och att kunskapen därmed kommer att nå ut till fler och fler.

Perlmutter

Skärmavbild 2013-11-12 kl. 12.58.14

Kolesterol, statiner och läkemedelsbiverkningar

lipitor

Jag önskar att alla som äter kolesterolsänkande mediciner, s.k. statiner, skulle få informationen av sin läkare att det även finns alternativa sätt att sänka sitt onda LDL-kolesterol på.

Precis som de flesta andra mediciner kan statiner ge många biverkningar. På bipacksedeln till den vanliga statinen Lipitor anges följande ”vanliga” biverkningar (d.v.s. drabbar fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 användare):

– Inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

– Allergiska reaktioner

– Ökning av blodsockernivåer

– Förhöjt kreatinkinas i blodet

– Huvudvärk

– Illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

– Ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

– Blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

Visserligen finns det individer som måste ta statiner eftersom de av olika skäl inte lyckas sänka sitt LDL – och då är det naturligtvis fantastiskt att det finns en medicin som kan göra det.

Men läkemedelsbiverkningar är ett enormt problem. Läkemedelsstudier av enskilda läkemedel kartlägger noggrant möjliga biverkningar och även vilka mediciner eller läkemedelsgrupper som inte ska tas tillsammans. Problemet uppstår när en individ äter fyra, fem eller sex (eller flera) mediciner samtidigt. Inga studier i världen har kartlagt hur dessa mediciner interagerar med varandra. Man får testa, helt enkelt.

Samtidigt menar läkemedelsföretagen att deras mediciner är kliniskt beprövade – vilket i och för sig är sant. Men verkligheten för många blir en annan när de blandar sina mediciner.

Låt oss stanna vid intaget av statiner och låt oss anta att en patient får matsmältningsbesvär av Lipitor med t.ex. gaser, uppsvälld mage, diarré och illamående. Bara dessa besvär kan i sig ge långtgående konsekvenser i form av, t.ex., problem med upptaget av näring: Kanske ändrar det dina matvanor och du har inte samma lust att äta som tidigare, vilket i sin tur orsakar att du känner en stress, vilket i sin tur orsakar att saltsyraproduktionen i din matsäck minskar, vilket i sin tur orsakar att du inte kan bryta ned maten du äter, som i sin tur orsakar ökade magproblem och ett minskat näringsupptag och med det ytterligare kroppsliga obalanser. Det blir, minst sagt, en ond cirkel.

Ett annat problem med läkemedel är att näringsämnen behövs när medicinerna metaboliseras i kroppen – vilket innebär att man bör supplementera med tillskott eller äta en mycket välgenomtänkt kost för att undvika en brist i andra viktiga processer, någon annan stans i kroppen. En av de mest allvarliga konsekvenserna med stainer är att enzymen Q10 förbrukas och att det därmed blir en sänkt tillgång för kroppen och hjärtmuskeln av Q10. Q10 är ett otroligt viktig kolesterol-liknande kroppseget ämne som medverkar i citronsyracykelns energiproduktion i kroppens alla celler. Särskilt i hjärtat behövs det en betydande mängd Q10. Att ha en mycket mindre mängd Q10 kan därför naturligtvis ge en mängd olika och oönskade symptom.

Dessa olika scenarier kan man angripa på olika sätt: Antingen kan man försöka att medicinera bort biverkningarna eller kan man försöka hitta orsaken och åtgärda grunden till problemet med mer skonsamma metoder.

Dr Mark Hyman berättar här i ett inslag om kolesterol om hur man kan minska sitt onda LDL kolesterol – utan att inta statiner. Han berättar även mycket annat intressant om statiner som man bör vara medveten om. Hans förslag är inget quick-fix och kräver commitment. Lika viktigt som det är att regelbundet ta sina mediciner är det att följa hans råd, som bland annat innebär livsstilsförändringar och intag av kosttillskott. Och därför krävs det viljestyrka och envishet – men belöningen är att slippa en mängd olika biverkningar och att man känner sig tillfreds i sin egen kropp.

Kalcium och Magnesium

Idag rapporterar SVT och DN m.fl. att ”Kalcium i maten är farligt för hjärtat”:

”Kvinnor som får i sig för mycket kalcium via maten löper ökad risk att dö i förtid, i synnerhet i någon hjärt-kärlsjukdom. Särskilt hög är risken för de kvinnor som utöver att få mycket kalcium från mat och dryck också tar tillskott av kalktabletter. Rönen kommer från en studie från KI som publicerats i British Medical Journal. Under tiden studien pågick dog närmare 12.000 av de 61.000 deltagande kvinnorna, varav 3.900 i någon hjärt-kärlsjukdom. När forskarna undersökte dödsfallen närmare kunde de se att dödligheten bland kvinnor med ett kalciumintag på över 1 400 milligram per dag, eller under 600 milligram per dag, ökade risken att dö i förtid jämfört med kvinnor med rekommenderat kalciumintag.”

Hur Kalcium verkar i kroppen beror inte endast på hur mycket Kalcium man äter utan även på hur det absorberas och hur det kan användas. Detta gäller alla mineraler och vitaminer. Alla mineraler och vitaminer arbetar med synergister och antagonister, d.v.s. med andra vitaminer och mineraler som antingen samverkar eller motverkar varandra. Enkelt utryckt så är det Kalcium som gör att muskelcellerna kan dra ihop stig och bli starka och Magnesium som gör att de kan slappna av. Båda funktionerna är naturligtvis nödvändiga för en frisk kropp.

När man äter för stora mängder av någon mineral, t.ex. som i detta fall, Kalcium, så minskar samtidigt mängden Magnesium i kroppen. Magnesiumbrist är en av de vanligaste mineralbristerna idag. I dagens samhälle bokstavligen skriker många kroppar efter mer Magnesium.

Kroppens förbrukning av Magnesium ökar under mental och fysisk stress stress och generellt gäller att Magnesium har en avslappnande effekt på kroppen. Magnesium är också mycket viktigt för att förebygga viss hjärt-kärl problematik och har en blodtrycksreglerande effekt. Magnesium kan förebygga kärlkramp samt minska förekomsten av oönskade kalciumavlagringar i artärer och hjärtklaffar och är viktigt för hela blodcirkulationen. En långvarig och allvarlig magnesiumbrist kan leda till förkalkningar i aorta, kranskärl, perifera kärl och i njurar. Magnesium bidrar även till normal blodkoagulation och minksar risken för blodproppar (Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinska Uppslagsboken).

Kalcium är den grundläggande mineralen för rörelseförmågan och skelettet. För att Kalcium ska tas upp av kroppen behövs te.x. D-vitamin, fibrer och protein. Höga intag av t.ex. Magnesium och Zink minskar upptaget av Kalcium.

Det viktigaste för att kroppen ska fungera optimalt är rätt ratio mellan Kalcium och dess synergister och antagonister. Det är därför viktigt att man kontrollerar sina halter av Magnesium och Kalcium och speciellt ration mellan de två innan man tar stora mängder av den ena eller andra mineralen i form av tillskott. Som jag skrev ovan är det dock generellt sett mycket vanligt med brist på Magnesium och ytterst få människor får biverkningar av ett tillskott. Genomsnittssvensken har ett intag på 200-250mg/dag genom kosten, vilket ska ses i förhållande till att det rekommenderade intaget är 350mg/dag.

Läkemedel och näringsurlakning

Väldigt många människor idag lider av hjärt- och kärlproblematik som högt blodtryck, högt kolesterolvärde eller har haft en hjärtinfarkt. Läkare brukar skriva ut blodtryckssänkande, kolesterolsänkande, betablockerare, ACE-hämmare och blodförtunnande mediciner för patienter i denna grupp. Det är fantastiskt att det finns läkemedel som kan förhindra framtida insjuknande.

Det ställer dock både patient och läkare inför ett dilemma. Då patienterna i denna riskgupp inte bara får en eller två mediciner utskriva, utan ofta fyra eller fem, är det högst sannolikt att de kommer att lida av polyfarmacibiverkningar. Sannolikheten för biverkningar om man äter fyra läkemedel samtidigt är runt 80 procent. Vilket, naturligtvis, leder till andra problem som t.ex. onormal trötthet.

Ett exempel på biverkningar av kolesterolsänkande statiner: Statiner blockerar kroppens biosyntes av koenzym Q10. Q10 finns i mitokondrierna och medverkar till produktionen av ATP i cellandningen, vilket är processen där kroppen tillverkar energi. Följdaktligen: Att drabbas av stark trötthet då man tar statiner är fullt logiskt. Bristen på Q10 försvagar också hjärtats kapacitet, vilket patienter som redan har hjärt- och kärlproblematik redan har nog av. Dessutom är Q10 en stark antioxidant som har positiv verkan på kärlens elasticitet, vilket är viktigt för en hälsosam kärlhälsa. Är man riktigt trött är det svårt att motionera eller känns livslust och det kan lätt leda till att man hamnar i en ond cirkel.

Man kan därför tycka att alla hjärtpatienter borde bli rekommenderade att äta tillskott av Q10.

Statiner, liksom alla andra mediciner, bidrar även till näringsurlakning i kroppen och man bör därför också tänka på vilka näringsämnen som förbrukas och ersätta kroppen med dessa. Man har ökat behov av t.ex. vitamin B12, A-vitamin och K-vitamin.

I många fall ses det som nödvändigt att fortsätta med statiner i förebyggande syfte. Har man haft t.ex. hjärtinfarkt ger ju medicinen en trygghet. Men har man biverkningar som t.ex. onormal trötthet kan man kanske överlägga att sänka dosen. Det finns näringstillskott som förstärker statinernas effekt och på så sätt kan man tillsammans med läkare försöka sänka dosen. Niacin och växtsteroler har denna verkan. Tillsammans med livsstilsförändringar och nyttig mat kan man få fantastiska resultat!

De flesta läkemedel har biverkningar. Samtidigt finns det mycket kunskap om hur man antingen kan få liknande/samma effekt med näringstillskott och livsstilsförändringar och om hur man kan ge kroppen den näring som förbrukas då man äter mediciner – som i sin tur påverkar andra processer i kroppen och ger biverkningar.

Kunskap är makt. Diskutera med din läkare! Ingen förtjänar att resignera och tänka att det är normalt att må sämre trots att man tar mediciner som ska ge bättre hälsa.