Läkemedel och näringsurlakning

Väldigt många människor idag lider av hjärt- och kärlproblematik som högt blodtryck, högt kolesterolvärde eller har haft en hjärtinfarkt. Läkare brukar skriva ut blodtryckssänkande, kolesterolsänkande, betablockerare, ACE-hämmare och blodförtunnande mediciner för patienter i denna grupp. Det är fantastiskt att det finns läkemedel som kan förhindra framtida insjuknande.

Det ställer dock både patient och läkare inför ett dilemma. Då patienterna i denna riskgupp inte bara får en eller två mediciner utskriva, utan ofta fyra eller fem, är det högst sannolikt att de kommer att lida av polyfarmacibiverkningar. Sannolikheten för biverkningar om man äter fyra läkemedel samtidigt är runt 80 procent. Vilket, naturligtvis, leder till andra problem som t.ex. onormal trötthet.

Ett exempel på biverkningar av kolesterolsänkande statiner: Statiner blockerar kroppens biosyntes av koenzym Q10. Q10 finns i mitokondrierna och medverkar till produktionen av ATP i cellandningen, vilket är processen där kroppen tillverkar energi. Följdaktligen: Att drabbas av stark trötthet då man tar statiner är fullt logiskt. Bristen på Q10 försvagar också hjärtats kapacitet, vilket patienter som redan har hjärt- och kärlproblematik redan har nog av. Dessutom är Q10 en stark antioxidant som har positiv verkan på kärlens elasticitet, vilket är viktigt för en hälsosam kärlhälsa. Är man riktigt trött är det svårt att motionera eller känns livslust och det kan lätt leda till att man hamnar i en ond cirkel.

Man kan därför tycka att alla hjärtpatienter borde bli rekommenderade att äta tillskott av Q10.

Statiner, liksom alla andra mediciner, bidrar även till näringsurlakning i kroppen och man bör därför också tänka på vilka näringsämnen som förbrukas och ersätta kroppen med dessa. Man har ökat behov av t.ex. vitamin B12, A-vitamin och K-vitamin.

I många fall ses det som nödvändigt att fortsätta med statiner i förebyggande syfte. Har man haft t.ex. hjärtinfarkt ger ju medicinen en trygghet. Men har man biverkningar som t.ex. onormal trötthet kan man kanske överlägga att sänka dosen. Det finns näringstillskott som förstärker statinernas effekt och på så sätt kan man tillsammans med läkare försöka sänka dosen. Niacin och växtsteroler har denna verkan. Tillsammans med livsstilsförändringar och nyttig mat kan man få fantastiska resultat!

De flesta läkemedel har biverkningar. Samtidigt finns det mycket kunskap om hur man antingen kan få liknande/samma effekt med näringstillskott och livsstilsförändringar och om hur man kan ge kroppen den näring som förbrukas då man äter mediciner – som i sin tur påverkar andra processer i kroppen och ger biverkningar.

Kunskap är makt. Diskutera med din läkare! Ingen förtjänar att resignera och tänka att det är normalt att må sämre trots att man tar mediciner som ska ge bättre hälsa.