Funktionsmedicin

Ju mer jag lär mig om människokroppen ju mer förundrad och fascinerad blir jag över hur allting fungerar. Wow! Kroppen är ett universum i sig själv, i varje människa. Varenda del av oss hänger ihop och kan påverka varandra.

Olika krämpor, som de flesta av oss får då och då, är oftast inte rena tillfälligheter som bara händer utan något bakomliggande skäl. Jag tycker det är viktigt – och väldigt intressant – att försöka identifiera de bakomliggande faktorerna till att kroppen reagerar som den gör. Långt ifrån alla smärtor eller upplevelser i kroppen är farliga eller tyder på sjukdom – men de är kroppens sätt att visa att något inte är som det ska för tillfället. Jag tycker det är viktigt att lyssna på sin kropp och uppmärksamma signalerna den sänder ut, för då kan du försöka förstå orsaken/orsakerna bakom och därefter göra något åt saken.

Alla är vi olika och vissa har inte alls en stark koppling med sin kropp. Kanske för att de är rädda att de ska känna att någonting är fel och de måste gå till läkaren för undersökning? Hos denna grupp människor tror jag mycket kan ackumuleras under en längre tid och när bägaren är full kan en liten droppe få den att rinna över, vilket resulterar i sjukdom eller annan ohälsa. Jag tycker därför det är så mycket bättre att uppmärksamma sina symptom och försöka se samband.

Ofta har olika krämpor samma orsak. Inom funktionsmedicinen behandlar man inte symptom, man behandlar hela människan just eftersom hela människan hänger ihop. Allting påverkar hur vi mår: fysiska, psykiska och sociala faktorer. För att utreda och sedan behandla en människa som inte mår optimalt behövs därför mycket tid, alla individer är så komplexa. På så sätt blir oftast resultatet mer hållbart.

Det som är så fantastiskt är att människokroppen vill vara i balans, men eftersom människan i dagens samhälle utsätts för många faktorer som t.ex. långvarig stress utan möjlighet till återhämtning, miljögifter och suboptimal näring, så är det inte lätt för kroppen att balansera sig själv. Att träffa en näringsmedicinare med ett holistiskt funktionsmedicinskt perspektiv kan vara starten både på en resa i sig själv och mot ett friskare och gladare liv.