The Gluten Summit 2013

Igår började en mycket spännande onlinekonferens som organiseras av Dr Tom O’Bryan, läkare i USA. Han har bjudit in en rad olika experter (läkare, dietister, terapeuter och forskare) som t.o.m den 17 november ger presentationer om olika aspekter av gluten. Jag har lyssnat på flera av dagens föreläsningar och är väldigt glad att glutenöverkänslighet klättrar högre och högre upp på hälsoagendan.

Glutenöverkänslighet är långt  – LÅNGT – ifrån bara mag- och tarmrelaterad problematik. Gluten kan påverka hela kroppen på hundratals olika sätt: från mindre kanske knappt märkbara symptom; till alzheimers och MS; huvudvärk och depression; till hjärt/kärlproblem och smärtproblematik.

Gluten är en proteinfamilj som många i dagens samhälle har svårt att bryta ned.  Det vanliga vetet som finns idag innehåller mycket mer gluten än förr i tiden eftersom det har utvecklats för att vara mer tåligt – vilket är väldigt dåligt för våra kroppar.  Därför skadas tarmen och ett optimalt näringsupptaget hindras, vilket i sin tur leder till obalans eller brist av mineraler och vitaminer…vilket i sin tur, ja ni förstår vad jag menar. Det kan även leda till att kanalerna i den annars skyddande epitelvävnaden på tarmens insida öppnas upp för andra proteiner (t.ex. kasein) och ämnen som egentligen ska stanna i tarmen. Dessa hamnar sedan i blodomloppet, aktiverar immunförsvaret och orsakar inflammation, som på sikt orsakar en rad olika symptom och sjukdomar.

Idag talade Dr David Perlmutter om glutenöverkänslighet och neurologiska symptom och sjukdomar. Nedan delar jag delar en av hans slides med er, några meningar jag tycker sammanfattar det positiva med att diskussionen om gluten är i full gång och att kunskapen därmed kommer att nå ut till fler och fler.

Perlmutter

Skärmavbild 2013-11-12 kl. 12.58.14

Parasiter

Giardia-Lamblia-276x300

tapeworm-weight-loss-2

Visste du att flera av våra vanligaste besvär kan vara orsakade av något som de flesta tycker är väldigt obehagligt – men samtidigt något som är naturligt och som man i de flesta fall relativt lätt kan behandla?

Magbesvär (som förstoppning, diarré, olika IBS-symptom) som inte förändras trots kostomläggning eller att man på annat sätt arbetar med sina besvär; trötthet; utmattning; depression; muskel- och ledsmärtor; yrsel; nervositet; sömnsvårigheter; näringsbrist; järnbrist; känsla av att aldrig bli riktigt mätt och plötsliga hudbesvär som t.ex. eksem – de kan alla orsakas av att din kropp är värd till parasiter.

Första gången jag hörde om parasiter var då min farmor, som var sjuksköterska, berättade för mig som 10-åring om en patient på hennes avdelning. Patienten hade en ”mystisk” sjukdom, tappade vikt och blev tillslut mycket underviktig. En natt då min farmor satt vak började patienten hosta och andas konstigt och en liten stund senare kröp det upp en lång mask ur hans mun. När masken väl var ute återhämtade han sig snabbt och kunde åka hem. När jag hörde denna historia var jag övertygad om att den var påhittad, sådant händer inte, eller möjligtvis bara i filmer.

Men nu vet jag att det är sant. Det hör visserligen inte till vanligheterna att maskarna kryper ut ur munnen, eller när du sitter på toaletten. Desto vanligare är att de lever inuti sin värd (människan) utan att ge några uppenbara symptom som man direkt skulle koppla ihop med en parasitinfektion. En parasit definieras som ”en levande organism som lever inuti en annan organism varifrån den får sin näring”. Parasiter sprids på främst fyra sätt: 1) Infekterad mat eller vatten 2) Via en vektor som t.ex. myggor 3) Sexuell kontakt 4) Genom näsan eller huden som t.ex. hakmask som penetrerar huden.

Trots att det är helt naturligt att vissa mikroorganismer lever inuti oss är det är en verkligen obehaglig tanke att de kan påverka vår hälsa så starkt. Eftersom de flesta symptom som parasiter ger upphov till liknar andra, vanliga sjukdomar och tillstånd, blir de ofta svåra att diagnostisera. Dessutom är de vanliga avföringsproverna man gör på Vårdcentralen inte tillräckligt tillförlitliga. En ytterligare faktor som försvårar diagnostiseringen är att parasiter lever i cykler, vilket betyder att ett parasitprov inte ger utslag trots att parasiter finns i kroppen.

Ju mer jag lär mig om parasiter, desto mer fascinerande är detta ämne. En parasitinfektion kan drabba alla och har inga geografiska eller ekonomiska gränser. Eftersom vi reser så mycket idag kan parasiter från andra sidan jorden finnas i länder där de normalt sett inte skulle hittas.

Samtidigt som enbart tanken på parasiter är oangenäm är det, enligt min uppfattning, väldigt viktigt att medvetenheten i samhället ökar. På så sätt skulle vi kunna undvika långdragna sjukdomstillstånd som klassificeras som kroniska och då även undvika onödigt intag av mediciner som i längden försvagar våra system ytterligare. Nedan skriver jag kortfattat om hur parasiter kan ge upphov till olika symptom.

–       Allergier: Eftersom parasiterna ofta lever i tarmen kan de skada den skyddande slemhinnan och orsaka en läckande tarm (tarmpermeabilitet). En läckande tarm leder till att större och ej spjälkade molekyler läcker in i kroppen, vilket inte sker i en frisk tarm. Då molekyler når innanför tarmväggen triggas immunförsvaret och en allergisk reaktion utlöses. I längden kan detta leda till att en individ på ett ”oförklarligt sätt” är mycket känsligare än tidigare mot mat som hon tidigare kunnat äta utan problem, och även utvecklar ett försämrat immunsystem.

–       Diarré: Vissa parasiter, främst amöbor, producerar en viss sorts natrium och klor som orsakar vattnig avföring.

–       Förstoppning: Vissa maskar kan genom sin storlek eller form blockera inre organ som tarmar eller gallgången.

–       IBS: Parasiter kan irritera, inflammera och täcka tarmens insida. Detta leder till en mängd olika symptom i mag- och tarmkanalen.

–       Muskel- och ledvärk: Parasiter kan förflytta sig från mag- och tarmkanalen och bilda cystor i ledvätskan och inuti muskler. Detta leder till smärta och även att vävnaden förstörs.-

–       Neurologiska besvär: Som levande organismer producerar även parasiterna toxiner (avföring). Toxinerna kan bidra till en mängd olika neurologiska besvär eftersom de irriterar det centrala nervsystemet.

–       Näringsbrist: Vissa parasiter fäster i tunntarmens slemhinna där de lever av näringen i maten som värden äter. Parasiterna kan förstöra vävnaden, vilket kan resultera i blodförlust. Detta betyder att vi kan få näringsbrist (inkl. järnbrist) trots att vi äter nyttig mat och kosttillskott.

–       Kronisk trötthet: Symptom som förknippas med kronisk trötthet är apati, influensa-liknande symptom, depression, försämrad koncentration och minne – och som jag har beskrivit ovan, kan en parasitinfektion (främst genom undernäring och ökad toxicitet) orsaka alla dessa symptom.

Denna lista är inte fullständig, men visar flera vanliga symptom som kan orsakas av en parasitinfektion. Om man lider av något eller några av symptom och genomgått en behandling som inte gett önskat resultat, kan det vara bra att kontakta en näringsterapeut eller naturläkare. De kan utreda din symptombild och om det visar att du har en stor risk för parasiter finns möjlighet att göra en omfattande parasitanalys. Man kan även göra en levande blodanalys och se sitt eget blod under mikroskop. Ofta kan man då se levande organismer som rör sig mellan de röda och vita blodkropparna. Slutligen vill jag betona att det är naturligt att ha vissa parasiter – men om man dras med oförklarliga symptom finns det risk att man bär på en viss art och kanske i en större mängd, som man måste behandla för att må bättre.

Här kan du läsa mer om parasiter: Vårdguiden och Centres for Disease Control and Prevention. Och om du vågar kan du googla för att se riktiga bilder på parasiter som har levt inuti en människa.

Bild 1: Giardia Lamblia

Bild 2: Binnekemask

Ett funktionsmediciskt perspektiv på utmattning

Idag drabbas många av utmattningssyndrom, även kallat utbrändhet eller ”gå in i väggen”. Varför? På Vårdguiden kan man läsa att ”utmattningssyndrom uppstår ofta som reaktion på långvarig stress. Vi klarar för det mesta av att hantera stress om vi bara får tillräcklig tid för återhämtning. Om denna balans mellan stress och återhämtning under en längre tid inte fungerar börjar kroppen sända ut signaler om att stressnivån är för hög. Med tiden blir man tröttare och risken är stor för fysisk och psykisk utmattning.”

I detta sammanhang verkar det som man talar om stress som vår respons på extern eller intern/mental stress, som t.ex. att klara av ett pressande jobb och samtidigt få privatlivet att gå ihop, eller att handskas med trauma och svårigheter av olika slag.

Vad är det då som gör att olika människor svarar olika på samma sorts situation? Vad är det som gör att bägaren rinner över hos vissa, medan andra lyckas att handskas med situationen?

Ofta kan denna orsak finnas i hur vår kropp mår rent fysiskt. Vissa människors kroppar är, av olika skäl, i obalans och de har därför inte bra förutsättningar att handskas med stressen som de utsätts för. Just därför är det viktigt att försöka skapa sig så bra förutsättningar som möjligt för att kunna hålla sig så vital som möjligt även när man stöter på svårigheter i livet. Och det gör ju alla. Att leva sunt handlar om så otroligt mycket mer än vara smal och se bra ut i bikini på sommaren!

Människor som drabbas av utmattningssyndrom och söker upp en funktionsmedicisk näringsterapeut behandlas ofta för något av följande besvär – som alla stressar kroppen inifrån och ut:

Subkliniska infektioner som beror på svamp, parasiter, bakterier eller virus och som ofta inte syns på labbprover. Dessa skapar alla stress i kroppen.

Svamp skapar även en genomsläpplig tarm, vilket påverkar immunförsvaret och därmed även en mängd andra processer i kroppen. Här bildas skadliga ämnen (t.ex. alkohol och formaldehyd), vilka leder till en ökad stress i kroppen.

Överkänslighet mot olika livsmedel leder till att kroppen skapar histamin, vilket i sin tur leder till en ökad stress i kroppen. Överkänsligheter skadar även tarmen vilket gör att den dels inte klarar av ett optimalt näringsupptag och dels att den blir mer genomsläpplig för ämnen som tarmbarriären egentligen ska skydda emot, t.ex. toxiner. Om tarmen är allvarligt skadad kan även produktionen av serotonin påverkas. Och eftersom serotonin är så viktigt för att vi ska må bra så kan en brist leda till att vi mår riktigt dåligt, känner oss stressade och/eller utmattade.

Toxiner, främst toxiska metaller, kan påverka alla biokemiska processer i kroppen, vilket leder till en ökad fysiologisk stress. Toxiner kan ofta ge olika psykiska besvär eftersom de påverkar många enzymatiska reaktioner som behövs i skapandet av neurotransmittorer. Neurotransmittorer som adrenalin och dopamin är de ämnen som ger oss livslust och energi att ta oss an saker i livet. Brist på dessa ämne skapar en ökad stress i kroppen.

–  Näringsbrist, som ofta beror på att kroppen inte kan tillgodogöra sig näringen i maten, t.ex. p.g.a. överkänslighetsreaktioner som skadar tarmens upptagningsförmåga, är vanligt vid utmattning. Speciellt B6 och Zink saknas hos människor med utmattningssyndrom. Vitmin- och mineralbrister leder i sin tur till att en mängd olika reaktioner inte kan äga rum på ett optimalt sätt, vilket ger ytterligare stress i kroppen.

Trötta binjurar och sköldkörtel. Binjurarna stressas av t.ex. socker, kaffe, stress, sömnbrist, toxiner och allergier. Eftersom binjurarna har en mängd olika mycket funktioner som t.ex. hormonproduktion, kontroll av blodsocker och blodtryck och även den viktiga är natrium/kaliumbalansen, leder svaga och stressade binjurar också till en allmän stress i kroppen som kan ta utryck på en mängd olika sätt. Detta kan sedan också påverka sköldkörtels funktion. Många människor med utmattning har både underaktiva binjurar och sköldkörtel.

Det positiva i detta är att det finns flera olika angreppsvinklar på problematiken runt utmattningssyndrom. Att gå till en kunnig funktionsmedicisk näringsterapeut och göra en utredning är första steget till att må bättre. Ofta kan ett litet steg lösa upp knuten som varit den fysiologiska grundorsaken som gjort att man har drabbats av utbrändhet.